Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A társadalmi kapcsolathálózatok nemi aspektusai

Kürtösi Zsófia
A társadalmi kapcsolathálózatok vizsgálatának hasznosságát több társadalomtudomány is felfedezte, és gyümölcsözően alkalmazza a hálózati megközelítést saját kutatási területén a különböző társadalmi szereplők közt fennálló kapcsolatok elemzésére, a hálózati tagok viselkedésének magyarázatára. Jelen tanulmány az egyének közt fennálló interakciós formációkat állítja a középpontba és ezek nemek szerinti esetleges eltéréseit kívánja bemutatni. A hálózati jellemzők ismertetésénél a munkaszervezeten belüli és azon kívüli hálózatok jellemzése mellett kitérünk a különböző életszakaszokban a kapcsolathálóban megmutatkozó nemi különbségekre, valamint a hasonlósági alapon történő választás működési mechanizmusaira.