Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

Piaci információk és a multikollinearitás

Petres Tibor - Tóth László
Nagy mennyiségű adatokból álló adatállományok nagyon gyakran kevés információt tartalmaznak. Ennek oka az adatállomány változói közötti kapcsolattal magyarázható. Ez a kapcsolat lényegében egyfajta redundanciaként is értelmezhető.
 
A tanulmányban egy új mérőszámot ismertetünk, amely a változók korrelációs mátrixának sajátértékeit tartalmazza, és lehetőséget nyújt a kollinearitás mértékének százalékos mérésére is: értéke 0 százalék, ha minden egyes sajátérték eggyel egyenlő és 100 százalék, ha az első kivételével az összes többi sajátérték nullával egyenlő.