Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

Marketingkutatási eredmények a fogyasztásszociológiában

Veres Zoltán
A marketingkutatás fogyasztásszociológiai nézőpontból is értelmezhető előzményei szórványosak. Néhány elméleti és üzleti célú kutatás említhető mindössze ezen a területen. Az a ritka jelenség is megfigyelhető, hogy az ismert üzleti célú kutatások kutatásmódszertani szempontból helyenként kiforrottabbak, és az elméleti keretek fejlesztésének ösztönzése is ebből az irányból várható. A legígéretesebb kutatás a Target Group Index (TGI), amely egyrészt nyersanyaga lehet egyes további tudományos vizsgálódásoknak, másrészt eddigi eredményei között már vannak olyan elemek, amelyek tudományos módszertani igénnyel tárnak fel egyes fogyasztásszociológiai relevanciájú modelleket. A további kutatási irányok között a SZTE GTK Marketing és Menedzsment Tanszéke egyes társadalmi csoportok regionális fogyasztási profiljának feltárását, továbbá a TGI országosan reprezentatív ered-ményeinek kvalitatív kutatási módszerrel történő verifikálását tűzte ki célul. Ez utóbbiban különösen a szegmensátfedések vizsgálata, a fogyasztásszociológiai csoportdevianciák tűnnek olyan kutatási problémának, amelyek megoldása az elméleti tisztázáshoz nélkülözhetetlen. Jelen tanulmány célja az előzőekben meghatározott egyes kutatási előzmények áttekintése és a tárgykörben lehetséges további kutatási irányok kijelölése.