Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

Kiválasztottság és információ

Kuba Péter
A tanulmány két különböző oldalról közelíti meg az információ jelenségét a gazdaságban. Először azt vizsgálja meg, hogy a matematika mit tud mondani a közgazdaságtannak az információ mérhetőségéről, természetéről és szerepéről döntési szituációkban. Másodszor pedig azzal foglalkozik, hogy a pszichológia szempontjából hogyan jelenik meg az információ a gazdasági folyamatokban. Mind a két megközelítésből egy-egy szűk témára koncentrál: a matematika tekintetében az aszimmetrikus információs játékelméletre, a pszichológia szempontjából az identitásra mint információs folyamatra, azon belül is a szociális identitásra, és ennek speciális dimenziójára a kiválasztottságra. Végül kapcsolódási pontot mutat fel a két speciális terület között az improduktív szignálok és kiválaszottság fogalmának segítségével, majd továbbgondolásra érdemes kérdéseket vet fel ezt a kapcsolódási pontot illetően.