Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

Helyi társadalmi környezet a kisvállalkozások inkubációjában

Bajmócy Zoltán
A kezdő vállalkozások fejlesztése kapcsán állandóan jelenlevő, mégis ritkábban vizsgált probléma, hogy az újonnan alakult kisvállalkozások teljesítménye közötti regionális eltérések nem magyarázhatóak csupán a gazdasági szerkezet különbözőségével. A fejlesztés sikere szempontjából szükséges tehát bizonyos egyéb társadalmi szempontokat is bevonni a vizsgálódások körébe. Ezek közül különös jelentősége van a helyi kultúrának, a helyi identitásnak és az ezekben gyökerező társadalmi tőkének, melyek alapvető hatással vannak a vállalkozói tevékenység sikerére.
 
Jelen tanulmányban egy speciális vállalkozásfejlesztési eszköz, az üzleti inkubáció példáján keresztül vizsgáljuk a helyi környezet hatását a kezdő vállalkozások, illetve fejlesztésük sikerére, különös figyelmet fordítva a vállalkozásalapításra ható kulturális és motivációs tényezőknek. Nemzetközi szakirodalmi áttekintés alapján igyekszünk meghatározni az üzleti inkubáció sikerességére ható tényezőket, majd a felépített modellből következtetéseket levonni az eszköz hazai alkalmazásával kapcsolatban.