Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Pénzügypolitika az ezredfordulón

Kihívások előtt a gazdaságpolitika és az állampapírpiac

Nemescsói András - Wermeser Zsolt
JATEPress, Szeged, 2003

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) létrejötte,illetve az euró bevezetése mind nemzeti, mind világgazdasági szinten gyökeres változást hozott. E gazdasági és politikai jellegű átalakulás általános gazdaságpolitikai, illetve konkrét állampapír-piaci (államadósság- kezelési) hatásait, kihívásait tekintjük át az Európai Unió és az eurózóna felé igyekvő magyar gazdaság szemszögéből, a GMU-hoz történő csatlakozásunkig hátralévő időszakot gazdaságpolitikai szemszögből három elméleti egységre bontva. Az első időszak az EU társulási szerződésünk megkötésével kezdődött és az unióhoz történő csatlakozásunk pillanatáig tart. A tanulmány második szakasznak az EU-hoz történő csatlakozásunkkal kezdődő és a monetáris unióba történő felvételünkig tartó, míg harmadiknak az azt követő korszakot tekinti.

A teljes cikk pdf formátumban.