Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Pénzügypolitika az ezredfordulón

Infláció és árfolyamok, avagy infláció és árfolyampolitika?

Vincze János
JATEPress, Szeged, 2003
A nominális árfolyamok rögzítését az elmúlt évtizedekben gyakran vélték az infláció megzabolázásához vezető legbiztosabb útnak (kicsi) nyitott gazdaságokban. Számos sikertelen kísérlet azonban magával hozta az ellenkező végletet reprezentáló véleményt is, amely szerint az árfolyam szerepe az infláció befolyásolásában elhanyagolható.

A tanulmány az árfolyamok és az árak kapcsolatáról néhány alapvető tényt mutat be, mind nemzetközi, mind pedig magyar vonatkozásban. Ezután kerül sor a tények magyarázatára, illetve a belőlük levonható következtetések megfogalmazására. A tanulmány három lényeges következtetést tartalmaz. Egyrészt az árfolyamok szerepe az inflációban Magyarországon közvetlenül és közvetve is jelentős,jóllehet könnyen lehet ettől eltérő "illúziónk". Másrészt az árakat nemcsak a mai, vagy a tegnapi árfolyam befolyásolja,hanem az is,hogy mit várnak a gazdaság szereplői az árfolyam jövőbeli alakulásáról.Harmadrészt az árfolyamrendszer megváltoztatása az árfolyam és az infláció kapcsolatát rövid távon módosíthatja, jelenlegi körülményeinkhez képest "zajosabbá" teheti.