Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A lisszaboni folyamat és Magyarország

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

Losoncz Miklós
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a lisszaboni folyamatban való részvétel hogyan érinti Magyarország nemzetközi versenyképességét. Az első rész a lisszaboni célokat elemzi, azok realitását, megvalósíthatóságát és konzisztenciáját értékelve. A második rész arra a kérdésre kíván válaszolni, hogy milyen szerepet játszik a lisszaboni folyamat a magyar gazdaság versenyképességének javításában. A tanulmány egyik leglényegesebb következtetése, hogy a tagállamok közötti érdekközösség még nem elég erős a célok végrehajtására, miközben célok teljesítésének elmaradása esetén az egyes tagállamokat sem éri olyan mértékő gazdasági hátrány, amelynek elrettentő vagy visszatartó ereje lenne. A lisszaboni folyamat eddigi eredményei meglehetősen ellentmondásosak. A gazdasági teljesítmény és a versenyképesség javulása nem annyira a közösségi szintű gazdaságpolitika eredményeivel, hanem a tagállami szintűéivel hozható kapcsolatba. A lisszaboni stratégia, illetve folyamat közvetlen hatást nem gyakorol Magyarország nemzetközi versenyképességére. Ugyanakkor a lisszaboni célok beépülnek a magyar gazdaságpolitika célrendszerébe.