Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Teljesíthető-e az inflációra vonatkozó maastrichti konvergencia-kritérium?

Fenyővári Zsolt
JATEPress, Szeged, 2002
Az európai Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételeit az ún. maastrichti konvergencia-kritériumok határozzák meg. A Magyarország szempontjából legkritikusabb ezek közül az inflációra vonatkozik. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, vajon teljesíthető-e a rendkívül szigorú (a három legalacsonyabb rátával rendelkező ország mutatóját legfeljebb másfél százalékponttal meghaladó) inflációs követelmény. A vizsgálódás során áttekinti a 90-es évek magyar árfolyam-politikájának inflációs vonatkozásait, illetve azokat az okokat, amelyek a jegybankot rendszeres sterilizációra késztették. A kritérium teljesíthetetlenségének legfőbb (de természetesen nem egyetlen) magyarázójaként az ún. Balassa- Samuelson hatást nevezi meg, mely az összes érintett országban - így Magyarországon is - még esztendőkön keresztül úgyszólván lehetetlenné teszi a kritérium teljesíthetőségét. Ez a körülmény pedig óhatatlanul felveti a kritérium újragondolásának szükségességét.