Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Marketingkommunikáció a közüzemi szolgáltatóknál

Révész Balázs
JATEPress, Szeged, 2002
A közüzemi szolgáltatások mesterséges monopólium formájában funkcionáló piacán elindult liberalizációs folyamatok új helyzetet teremtettek e vállalkozások számára. Az egyre élesedő piaci verseny rákényszeríti a közüzemi szolgáltató vállalatokat is a tudatos, a korábbinál hatékonyabb marketing tevékenység folytatására. A jellemzőit vizsgálva alapvetően bizalmi terméknek tekinthető szolgáltatások tekintetében különösen fontos szerepe lehet a marketingkommunikációs megoldásoknak, a kedvező image kialakításának és az áttérést, szolgáltató váltást, vagy éppen márkahűséget erősítő reklámoknak, public relations megoldásoknak. Tanulmányomban a nemzetközi szakirodalom és a hazai tapasztalatok alapján kívánom összefoglalni e speciális szolgáltatás piacbefolyásolási lehetőségeit, különös hangsúlyt fektetve az egyre nagyobb jelentőségnek örvendő kapcsolati marketingre, és ügymarketingre, valamint az energia márkázás tapasztalataira.