Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása

Horváth Ferenc
JATEPress, Szeged, 2002
Magyarországon mára kialakult egy közepesen fejlettnek nevezhető fogyasztói társadalom, melyben a zömében piaci alapon előállított termékek és szolgáltatások értékesítése versenypiacokon történik. A fogyasztó megnyerése minden versenyben lévő cég számára elsődleges szempont. A kialakult üzleti stratégiával rendelkező vállalkozások e cél érdekében nem sajnálnak jelentős összegeket fordítani marketing kiadásokra, amelyet az előállított áru fogyasztói árába be is építenek.
 
Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy a közszolgáltatások fogyasztásával, illetve ezek előállításával kapcsolatos finanszírozási kérdéseket megvizsgáljuk. Mondandónkat egy nagyobb egységbe illesztjük, melyben a piaci viszonyok között előállított javak természetének bemutatásából kiindulva kívánunk a jellemzően nem piaci jellegű közszolgáltatásokra általános megállapításokat tenni, illetve kiemelni a két eltérő típusú szolgáltatás közötti különbözőségeket.