Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Hetesi Erzsébet [szerk.]
JATEPress, Szeged, 2002

Szerzők, bevezető

1. A közszolgáltatási piac jellemzői és tendenciái

2. Közszolgáltatások és regionalitás

3. Kihívások és válaszok: közoktatás, felsőoktatás

4. Az energiaszolgáltató piac liberalizációjának következményei

5. Közszféra és piac

Contributors, abstracts