Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben

Imreh Szabolcs
JATEPress, Szeged, 2002
A tanulmány bemutatja a közszolgálati menedzsment néhány aktuális kérdését, és a szakirodalom eredményeiből kiindulva áttekinti a közszolgálati menedzsment fogalmi hátterét. A gyakorlati kérdések elemzése előtt a dolgozat kijelöli a vizsgálandó terület határait, definiálja a közszféra fogalmát, illetve a szférában zajló paradigmaváltást.
 
A rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai közszféra komoly kihívásokkal szembesült, a közlemény részletesen elemzi ezeket. A magyar közösségi szektor az esetek egy jelentős részében nem tudott megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra. Az alkalmazható módszerek értékelése képezi a dolgozat gerincét. A tanulmány részletesen ismertet négy megoldás csoportot, amelyek hasznosak lehetnek a közszolgálati menedzsment problémáinak kezelésében. A fogalmi áttekintés mellett minden esetben meghatározza az alkalmazott technikákban rejlő előnyöket és hátrányokat, bemutatva a területen élenjáró angolszász országok gyakorlati tapasztalatait is. A feldolgozott számos külföldi példa egyrészt adaptációs lehetőséget jelent a hazai alkalmazók számára, másrészt az empirikus tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a programok sikerességében általában az azonosulási kérdések voltak döntő jelentőségűek.