Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

A hatalom kultúrája: a múlt öröksége?

Málovics Éva
JATEPress, Szeged, 2002
A tanulmány több szervezet kultúrájával kapcsolatos nagyobb kutatás egy részlete, egy önállóan is értelmezhető vállalati esetpélda. A magyar szervezetek örökségeként leírt hatalmi kultúra továbbélését, sőt fokozódását találtuk egy nagy állami közszolgáltató szervezetnél. Vizsgálataink során természetesen tisztában vagyunk a vállalati kultúra vizsgálhatóságának korlátaival. Kérdőíves és interjús módszerrel gyűjtöttük össze és elemeztük a szervezeti tagok véleményét a kultúra főbb dimenziói mentén.