Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

A felsőoktatási menedzsment kihívásai az ezredfordulón

Vilmányi Márton
JATEPress, Szeged, 2002
A felsőoktatás az utóbbi években (évtizedben) már érzékelte, érzékelni volt kénytelen a változás, a változtatás szükségességét, mely leglátványosabban az egyetemi integrációkban, mint formai változásban öltött testet. Ezen változások óriási próbát jelentettek az egyes intézmények, kiemelten azok vezetése (menedzsmentje)számára, melyek során a sokáig központi, kormányzati irányítással vezetett magyar felsőoktatást felrázták "csipkerózsika álmából". A tartalmi változások azonban még hátra vannak, illetve jelenleg zajlanak, melyek újabb tornyosuló kihívásként magaslanak az egyes intézmények menedzsmentjei elé. Jelen tanulmány ezen kihívások összegzését tűzte ki célul, melynek mentén kettős módszertant alkalmaz; egyfelől áttekinti, mely, a korábbiaktól eltérő követelményekkel kénytelen szembenézni a hazai felsőoktatási menedzsment az ezredfordulón, másrészről megvizsgálja, mely problémák jelentkeznek e követelményeknek történő megfelelés során.