Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Gazdálkodási és menedzsment szak (BA) távoktatás

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK (BA) alapképzés távoktatás tagozat

  

A képzés célja
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Szakirányú tudásuk birtokában hatékony munkára képesek az üzleti világban és a nonbusiness szférában egyaránt. A képzés során elsajátítják a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezését és elemzését, a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítását és szervezését.

 

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatók önálló tanulását és a kapcsolattartást egy zárt információs keretrendszer segíti (CooSpace), mely a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja:

 

 • minden kurzushoz elektronikus távoktatási tananyag, tanulási útmutatóval
 • konzultációkról készített videó felvételek, tanári prezentációkkal
 • kötelező évközi feladatsorok
 • elektronikus naptár időbeosztással
 • a kurzusokkal kapcsolatos közösségi fórumok
 • blokkosított időbeosztás (tanrend) kötelező és ajánlott tanulás ütemezése

 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának távoktatásos képzése folyamán, a kar igyekszik minél szélesebb skáláját felvonultatni az önálló tanulást elősegítő anyagoknak. A félév során a hallgatók a konzultációs időpontok mellett videó formájában is hozzájuthatnak az órákon elhangzottakhoz, melyek mellé az oktatóink által szerkesztett és tutorok által ellenőrzött jegyzeteket és az órai előadások diasorait is megkapják. Ezek az anyagok nem csupán az évközi feladatok elkészítésében segítik hallgatóinkat, de vizsgára való sikeres felkészülésnek is a részét képzik. Az alábbiakban ezen eszközökre láthatnak példákat.

 

 • Jegyzet a Menedzsment I. kurzushoz (Üzleti környezet fejezet)
 • A Menedzsment I. kurzus tantárgyi útmutatója
 • A Menedzsment I. kurzus konzultációja során használt Üzleti környezetre vonatkozó diasor
 • A Menedzsment I. kurzus évközi feladatsora, megoldókulcs
 • Videórészlet a Menedzsment I. kurzus konzultációjáról, az Üzleti Környezetről

 

Egy blokkosított időbeosztás általános felépítése a következő

 

A távoktatási képzésben a hagyományos órarend szerepét egy blokkosított időbeosztás tölti be. Ennek lényege, hogy egyszerre ‑ általában 3-4 héten keresztül csak egy tantárgyra kell koncentrálni. Egy-egy blokkon belül a csoportos és egyéni konzultációk és az évközi feladatok megoldása mellett lehetőség van vizsgázni is. Így biztosított a folyamatos tanulás, diákjaink a távoktatási képzésben nem csak a vizsgaidőszakban vizsgázhatnak. A szorgalmi időszakban konzultációs napjaink és a vizsganapjaink szombaton délelőtt kezdődnek.

 

 

 blokk_abra

 

Oktatott kurzusok

A képzésben összesen 175 kreditet a kötelező, és 35 kreditet (a modulokban előírt minimum kredit követelményét figyelembe véve) a kötelezően választható kurzusokból kell teljesíteni. Ez félévente átlagosan 6-7 kurzus teljesítését jelenti. Főbb tanulási moduljaink a következők:

 

Modulok


Kurzusok


Üzleti ismeretkörök modul


Menedzsment, Stratégiai menedzsment, Humánmenedzsment, Marketing, Üzleti tervezés, Költségvetési kapcsolatok, Vállalati pénzügyek, Jog, Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Szervezeti viselkedések, Bank- és biztosítási ismeretek,
Regionális gazdaságtan, Az Európai Unió gazdasága, Külkereskedelem, Ellenőrzés


Módszertani alapozó modul


Matematika, Informatika, Általános statisztika


Elméleti-gazdasági alapozó modul


Mikroökonómia, Makroökonómia, Pénzügyi alapismeretek, Nemzetközi közgazdaságtan, Gazdaságpolitika, Gazdaságtörténet


Nemzetgazdasági és látókörbővítő modul


Gazdaságföldrajz, Filozófia, Politológia, Gazdaságszociológia


Készségfejlesztő modul


Üzleti kommunikáció, Pályázatkészítés, Projektmenedzsment, e-Business


 

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kredit, ezen belül a kötelező kurzusok esetében 175 kredit a kötelezően választható kurzusok esetében, minimum 35 kredit teljesítése a kötelezően választható kurzusok esetében a moduloknál előírt minimum kredit követelményt figyelembe véve.

A megszerzett kreditek mellett a szakmai gyakorlat (14 hét) teljesítése, amely a munkahelyen is teljesíthető és egy szakdolgozat benyújtása a Záróvizsgára történő jelentkezés feltétele.

 

A diploma kiadásának feltétele

Sikeres záróvizsga teljesítése

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

 

A diplomában szerepelő szakképzettség megnevezése

Közgazdász - gazdálkodási és menedzsment alapszakon

 

A képzés díja az első tanévre

185 000,-Ft/szemeszter. A költségtérítés tartalmazza a tananyagcsomag díját is.

 

Vélemények a képzésről


Kedves leendő GTK-s!

Közgazdász szeretnél lenni, de nem tudod, mit várhatsz a Gazdaságtudományi Kartól?
Persze majd egykoron visszatekintve "az egyetemen töltött évek a legszebbek" közhelyszerű felkiáltással konstatálhatod élményeidet a baráti társaságodban. Már csak az a kérdés, ez elegendő-e egy sikeres életpályához. A fő kérdés az, megéri-e idejönni és az itt megszerzett tudás mit ér.
Karunkon az oktatás színvonalát oktatóink felkészültsége minősíti, a Karon szerzett diploma rangját pedig az itt diplomázott hallgatók jelenlegi munkájának színvonala határozza meg.
Mindkettőben kiváló referenciákkal rendelkezünk, azonban a Te sikered lesz a fő értékmérő.
Biztos lehetsz benne, itt felkészítenek!
Tervezzük meg a jövőképed! A GTK-n szerzett tudásod jól cseng a HR-esek fülében, munkád során pedig a szellemi alapot nyújtja a szakértővé válásodhoz.
Felvetődik a kérdés, miért pont ide iratkozz be?
A válasz roppant egyszerű: mert az SZTE egy világszínvonalú (!) egyetem, másrészt a GTK olyan oktatókkal, kurzusokkal, tematikákkal rendelkezik, amelyek elismertek, aktuálisak, rugalmasak, modernek.
Egyszóval az SZTE GTK az egy márka! Egyedi, emlékezetes és beazonosítható, melyre büszke leszel.
A tények és cselekedetek bizonyítják legjobban a szakmai elméletek gyakorlati megvalósulását: a márkahűség pedig működik, hiszen mindkét lányom is itt tanul.
Kecse-Nagy Sándor, üzletember

 

" ... A Gazdaságtudományi Kar távoktatás tagozatát sokszor ajánlom a már dolgozó ismerőseimnek, mert a hallgatók minden segítséget megkapnak annak érdekében, hogy munkájuk mellett el tudják végezni a képzést. Tutorként félévről félévre tapasztalom, hogy milyen sokat jelent a hallgatók számára, hogy személyes kapcsolatban állnak velünk, és bármilyen kérdésükben állunk rendelkezésükre. Ugyan a követelményeket szigorúan teljesíteni kell, de olyan multimédiás segítő eszközök állnak rendelkezésre, mint például videófelvétel a konzultációról, vagy pdf-ben letölthető jegyzet. A CooSpace rendszerben lehetőség van a tananyag és az információ megosztására, valamint az itt található fórum a kommunikáció színtere is. Továbbá kiemelném azt is, hogy évről évre látványosan fejlesztik a távoktatásos képzést, a tutorok és hallgatók visszajelzéseinek figyelembevételével. A kar rugalmassága és a segítő eszközök véleményem szerint minimálisra csökkentik a különbséget a tanulásban a nappali tagozat és a távoktatás között."

B. Noémi, tutor


 

„A képzést ajánlom mindenkinek, aki új üzleti ismeretekkel akar gyarapodni, és a meglévőket rendszerezni, támogatni egy naprakész elméleti tudás megszerzésével. A képzés által kínált kurzusok széles palettája lehetőséget ad több eltérő szakterületre is komoly betekintést nyerni, amelyeket kamatoztatva valódi muníciót kapunk a karrierépítéshez. Én magam a képzésnek köszönhetően kaptam középvezetői beosztást egy szegedi nagyvállalatnál. A távoktatási formula pedig kiválóan alkalmas mindezt munka és család, akár több gyerek mellett is megtenni.„

Érsek Hajnalka, végzett hallgató

 

„Nagyon örülök, hogy eltölthettem 3 évet a SZTE GTK karán. 38 évesen kezdtem meg tanulmányaimat, és mindenképpen javamra szolgált ez a pár év. Rengeteg szellemi tőkét tudtam magamba fogadni, amelyek mindenképpen gazdagították látásmódomat. Azért is, mivel eddigi tanulmányaim műszaki és humán végzettségekről árulkodnak, és a széles skálát így a reál diszciplínákkal gazdagíthattam.

Az iskola hírneve nem hiába tartozik az országosan elismert legjobbak szűk körébe. Az intézményben magas színvonalon történő oktatás zajlik, amely természetesen a nagyon jól összerakott oktatói gárdának köszönhető, illetve az intézmény jól funkcionáló infrastruktúrájának is. A magas, de elsajátítható követelményrendszer pedig csak erősíti az intézmény nevét.

Maga a távoktatási forma nagyon jól kitalált keretek között működik. A kurzusok videó anyagként való rögzítése, és azok visszakereshetősége nagyon nagy segítséget biztosít azon hallgatóknak ( pl: vidéki ), akik nem tudják rendszerességgel látogatni az órákat.”

Kaufmann Zoltán, végzett hallgató

 

Jelentkezés; kapcsolat

Az Országos Felvételi Információs Központ (OFIK) által kiadott szabványos jelentkezési lapon (a tájékoztató könyv melléklete) vagy elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül 2015. február 15-ig lehet jelentkezni.

Felvételi vizsga nincs, a felvételi pontszám meghatározásának alapja elsősorban a kar által meghatározott tantárgyak érettségi eredményei vagy a már meglévő oklevél minősítése.

 

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére:

 

Farkas_Zsoka_3

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

 Szoke_Janosne

Szőke Jánosné

tanulmányi előadó

Telefon: 62/544-424

E-mail: szoke.edit@eco.u-szeged.hu