Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Vállalkozásfejlesztés szak (MA)

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

nappali és levelező tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, ezen tevékenységek hatékony támogatására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, különös tekintettel a helyi feltételekre,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, újonnan induló vállalkozások problémáinak beazonosítására és ezen problémák hatékony kezelésére,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

Főbb szakmai tárgyak:

 • Vállalati stratégia
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Entrepreneurship (Vállalkozástan)
 • Regionális és helyi gazdaságfejlesztés
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek
 • Kis- és középvállalkozások finanszírozása
 • Haladó vállalati pénzügyek
 • Projektvezetés

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy, a vállalkozásfejlesztés mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

Bővebb felvilágosítás

Ferenczi Ildikó Ferenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - 2015. tartalmazza. Bővebb információk: www.felvi.hu

 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok