Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Regionális és környezeti gazdaságtan szak (MA)

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK nappali és levelező tagozat


 

 

 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon, tervezett szakirány: helyi gazdaságfejlesztés

 

A képzés célja:

olyan szakemberek felkészítése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, az összefüggések és problémák felismerésére, regionális és környezeti politikák, helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztési stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, közreműködésre. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok megoldására,
  • önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra,
  • a települési, a kistérségi és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére,
  • a helyi és kistérségi gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programokban a vállalati szempontok megjelenítésére.

Főbb szakmai tárgyak:

  • Regionális gazdaságfejlesztés
  • Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
  • Regionális politika és területfejlesztés

 

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

Bővebb felvilágosítás

 

 

ferencziildikoFerenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu

 


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2014. február 15-ig .

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató-2014. szeptemberben induló képzések c. elektronikus kiadvány tartalmazza.


Bővebb információk: www.felvi.hu


 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Belépési feltételek

Kreditelismerési adatlap

Szóbeli témakörök a felvételi beszélgetéshez

Pontszámítás

 

Kérdőíves felmérésünk eredménye

A minta: 2004-2005-ben végzett GTK-s hallgatók (99 fő); 38% férfi, 62% nő; 43% nappali tagozat, 10,1% esti tagozat, 26,3% levelező tagozat, 20,2% távoktatás tagozat;

Adatfelvétel: postai úton történő önkitöltős kérdőíves megkérdezés

diagrammok_MA_1 

diagrammok_MA_2