Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Pénzügy és számvitel szak (BA)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAK (BA)

Alapképzés, nappali tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon


Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Közgazdálkodás és közpolitika; Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Regionális és környezeti gazdaságtan

 

A képzés célja:

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására. Képesek a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költség-gazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésen történő folytatásához.


Amiért érdemes ezt a szakot választani:hallgatóink képesek lesznek vállalkozások számviteli és pénzügyi folyamatait koordinálni, hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, pénzügyi- és adóigazgatási intézmények munkafolyamataiban tevékenykedni. Ezzel a végzettséggel a következő állások ajánlhatók:


 • Pénzügyi ügyintéző: A pénzügyi ügyintéző a gazdasági szervezet pénz-, adó- és vámügyeivel kapcsolatos ügyintézői feladatokat látja el, segít a pénzügyi vezetés döntéseinek meghozatalában.
 • Adószakértő, szaktanácsadó: Az adószakértő, szaktanácsadó minden adóval, adó jellegű kötelezettséggel, illetékkel, továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez, szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság és a bíróság előtt.
 • Könyvelő (analitikus): A munkáltatók gazdasági eseményeivel összefüggő pénzügyi, számviteli tevékenységeket látják el. Feladataik közé tartoznak: könyvvitel, nyilvántartás, meghatározott szabályok szerinti rögzítés, pénzügyletek nyilvántartása, számítások végzése, számfejtés, utókalkuláció.
 • Mérlegképes könyvelő: Ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóknál mindazokat a feladatokat, melyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
 • Számviteli ügyintéző: A számviteli ügyintéző az álló- és fogyóeszközök folyamatos nyilvántartását végzi, részt vesz a költségszámításokban, leltározásban és az ezzel összefüggő tevékenységekben. Kiszámítja és nyilvántartja az álló- és fogyóeszközök értékcsökkenését.


 • Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző: A bér- és társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.
 • Bérelszámoló: A munkáltatók gazdasági eseményeivel összefüggő pénzügyi, számviteli tevékenységeket látják el. Feladataik közé tartoznak: könyvvitel, nyilvántartás, meghatározott szabályok szerinti rögzítés, pénzügyletek nyilvántartása, számítások végzése, számfejtés, utókalkuláció.


 • Anyagnyilvántartó: Az anyagnyilvántartó nyilvántartást vezet az alapanyagok, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, tartalék alkatrészek, gyártóeszközök mennyiségi és értékváltozásairól.
(Forrás:www.felvi.hu)

 

Főbb szakmai tárgyak:

 • Bankinformatika
 • Nemzetközi bankmuveletek
 • Önkormányzati pénzügyek
 • Államháztartási számvitel


Az alapképzések jellemzői:

 • a Bolognai rendszerű képzés első lépcsője, alapképzési szak;
 • alkalmassá tesz munkavállalásra;
 • naprakész, gyakorlatias ismereteket nyújt;
 • a képzés folyamatos fejlesztése révén megfelel a legújabb elvárásoknak;
 • évfolyamszintű előadások - széleskörű hallgatói kapcsolatok;
 • szakos előadások - célorientált szakmai ismeretek kisebb csoportban;
 • alkalmassá tesz a Kar által meghirdetett mesterszakon való továbbtanulásra;
 • megalapozza a mesterszak elvégzése után a doktori képzésben való továbbtanulás lehetőségét.


Képzési idő

A képzés 7 féléves: 6 félév után 1 féléves kötelező szakmai gyakorlattal. Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra. Egy félév során átlagosan 6-7 kötelező előadás, 6-7 kötelező szeminárium vagy gyakorlat, 5-6 választható tárgy van. Ezen felül még testnevelés és nyelvi órák közül lehet választani. A szorgalmi időszak során a gyakorlati foglalkozásokon dolgozat formájában van számonkérés. Az előadások anyagából a minden félév végén 6 hetes vizsgaidőszakban kell vizsgázni.

 

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2015. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu

 

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 190.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. Állami ösztöndíjak a Minisztérium tájékoztatása szerint a gazdaságtudományi területen csak az alábbi alapszakokon adhatók: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-elemzés, közszolgálati valamint nemzetközi gazdálkodás alapszak)

 

Bővebb információ

Farkas_Zsoka_3

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 CsaszarIlona

Császár Ilona
tanulmányi előadó
Telefon: 62/544-679
E-mail: csaszar.ilona@eco.u-szeged.hu