Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Gazdálkodási és menedzsment szak (BA)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK (BA)

Alapképzés, nappali tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:

Közgazdálkodás és közpolitika; Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Regionális és környezeti gazdaságtan

A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésen történő folytatásához.

Amiért érdemes ezt a szakot választani:
a gazdálkodáshoz szükséges alapvetô ismeretanyag elsajátítása mellett speciális szakmai ismereteket szereznek hallgatóink. Ezekkel az ismeretekkel a gazdálkodás számos területéhez tudnak kapcsolódni. Ezzel a végzettséggel a következő állások ajánlhatók:

 • Közgazdász: tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit, elemzi és értelmezi a közgazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket, amelyekről beszámolókat, költségvetéseket, jelentéseket ír cége számára, valamint a gazdaság egészére kiterjedő, és kifejezetten a gazdálkodó egységekre vonatkozó döntéseket készít elő.
 • Gazdasági elemző: egy adott vállalaton belüli gazdasági folyamatok, és tevékenység hatékonyságát elemzi, a bázisadatokat vizsgálja és ellenőrzi, jelentéseket készít és prezentál a vezetőség előtt, hogy segítse őket további döntéseik előkészítésében.
 • Gazdasági vezető: egy teljes cég, egy nagyobb szervezeti egység, vagy egy beruházási osztály és dolgozóinak szakmai munkáját irányítja a fennálló pénzügyi, munkaügyi, műszaki tevékenységekről szóló törvények, rendeletek és utasítások figyelembevételével.
 • Kontroller: a cégvezető tanácsadója, aki a vállalat döntéseit készíti elő, menedzseli a tervezést, jelzi a változásokat a vállalati környezetben és az előre meghatározott ügymenetben a döntéshozók felé, valamint rendszerkoordinációt és -ellenőrzést végez.
 • Befektetési szakértő: tájékoztatja a hozzáfordulókat a különböző gazdasági lehetőségekről és az ehhez kapcsolódó szabályozásról, előírásokról. Az ügyfél által rendelkezésére bocsátott eszközöket befekteti, és előnyösen kezeli,valamint lebonyolítja a banki és pénzintézeti műveleteket.
 • Logisztikai tervező: meghatározza, és figyelemmel kíséri a gyártási program menetét és kapacitását, amelyhez igény-előrejelzést készít, beszerzi a szükséges szériaanyagokat, kapcsolatot tart a beszállítókkal és elindítja az esetleges termékváltásokat. Legtöbbször gyáraknál, illetve üzemek vezetőségében dolgozik.
 • Kereskedelmi menedzser: a termékek, szolgáltatások piaci lehetőségeit, eladhatóságukat, gyakoriságukat vizsgálja. A fogyasztók vásárlási szokásait kutatja és ez alapján kereskedelmi, értékesítési terveket állít össze és valósít meg, valamint egy új áru, vagy szolgáltatás bevezetése, a forgalom növelése érdekében reklám tevékenységet végez.
 • Vállalati referens: a vállalat ügyfélkörével, annak bővítésével és megfigyelésével foglalkozik, amelyhez elemzéseket, előterjesztéseket készít, tartja a kapcsolatot a meglévő partnerekkel és nyomon követi pénzügyi fedezetüket, értékesít, szerződést köt, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket látja el.
(Forrás:www.felvi.hu)

Főbb szakmai tárgyak:
 • Üzleti tervezés
 • Ellenőrzés
 • Munkajog
 • Minőségmenedzsment

Az alapképzések jellemzői:
 • a Bolognai rendszerű képzés első lépcsője, alapképzési szak;
 • alkalmassá tesz munkavállalásra;
 • naprakész, gyakorlatias ismereteket nyújt;
 • a képzés folyamatos fejlesztése révén megfelel a legújabb elvárásoknak;
 • évfolyamszintű előadások - széleskörű hallgatói kapcsolatok;
 • szakos előadások - célorientált szakmai ismeretek kisebb csoportban;
 • alkalmassá tesz a Kar által meghirdetett mesterszakon való továbbtanulásra;
 • megalapozza a mesterszak elvégzése után a doktori képzésben való továbbtanulás lehetőségét.

Képzési idő
A képzés 7 féléves: 6 félév után 1 féléves kötelező szakmai gyakorlattal. Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra. Egy félév során átlagosan 6-7 kötelező előadás, 6-7 kötelező szeminárium vagy gyakorlat, 5-6 választható tárgy van. Ezen felül még testnevelés és nyelvi órák közül lehet választani. A szorgalmi időszak során a gyakorlati foglalkozásokon dolgozat formájában van számonkérés. Az előadások anyagából a minden félév végén 6 hetes vizsgaidőszakban kell vizsgázni.


A jelentkezés módja
Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig.
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2015. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu

Fizetendő díjak
A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 190.000,- Ft
(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Állami ösztöndíjak a Minisztérium tájékoztatása szerint a gazdaságtudományi területen csak az alábbi alapszakokon adhatók: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-elemzés, közszolgálati valamint nemzetközi gazdálkodás alapszak)


 

Bővebb információ

Farkas_Zsoka_3

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 CsaszarIlona

Császár Ilona
tanulmányi előadó
Telefon: 62/544-679
E-mail: csaszar.ilona@eco.u-szeged.hu