Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak (MA) - Angol nyelvű képzés

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS MASTER PROGRAMME (MA) Fulltime training in English language

 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek felkészítése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
 • a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.


Az oklevél kiadásának nyelvvizsga feltétele:

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Főbb szakmai tárgyak:

 • International Strategic Management
 • International Finance
 • Global Economic Trends and Centres
 • European Business Environment
 • International Accounting
 • International Financial Management
 • International Human Resource Management


A jelentkezés sajátos feltétele:

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakon a képzés, és a felvételi beszélgetés is angol nyelven folyik. Ezért az ide jelentkezőknek a felvétel feltétele angol nyelvből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy középfokú C típusú általános nyelvvizsga igazolása.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 300.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

Bővebb felvilágosítás

ferencziildiko Ferenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - 2015. tartalmazza. Bővebb információk: www.felvi.hu


 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

Admission criteria

Kreditelismerési adatlap

Topics for entrance

Pontszámítás