Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés

MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzés, levelező tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Az alapdiplomától függően informatikus-közgazdász, mérnök-közgazdász, vegyész-közgazdász stb.

 

A képzés célja

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

 

A jelentkezés feltétele

Műszaki, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

A mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,

 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,

 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,

 • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,

 • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,

 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,

 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,

 • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

 

Főbb tárgykörök, szakmai tárgyak

 • Elméleti, módszertani ismeretek: Közgazdaságtan, Statisztika, Marketingkutatás
 • Üzleti ismeretek: Pénzügyi alapismeretek, Vállalati pénzügyek, Menedzsment, Logisztika, Adózás, Kontrolling, Vállalkozások indítása és működtetése, Üzleti számvitel, Marketing, Emberi erőforrás menedzsment, Gazdasági jog
 • Látókörbővítő modul: Gazdaságpszichológia, Gazdaságpolitika, Uniós projektek menedzselése, Demográfia, Államháztartástan, Public relations

 

Képzés jellemzői

 • Képzésünket azoknak ajánljuk, akik szakmai ismereteiket gazdasági, vezetési, szervezési és pénzügyi ismeretekkel kívánják kiegészíteni

 • A képzés 4 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

 • Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment). A második évben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Adózás, Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Marketingkutatás, Gazdasági jog, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a négy félév folyamán. A negyedik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

 

Az oklevél kiadásának feltételei

Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú általános nyelvvizsga.


Nyelvvizsga kedvezmény

Amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a Ftv. XXXVIII. törvény 25.§ (2), illetve a 33.§ (6) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében.

 

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 140.000,-Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

 

Jelentkezés

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: 2015. május 15. – augusztus 25.

 


A képzés szervezői

 

Farkas_Zsoka_3

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

 

 

 

 

 

Pasztor_MonikaPásztor Mónika
tanulmányi előadó
Tel.: 62/546-911
E-mail: pasztor.monika@eco.u-szeged.hu