Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Marketing szak (MA)

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK nappali és levelező tagozat

 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, marketing szakon

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek felkészítése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában való részvételre,
 • a piaci jelenségek elmélyült elemzésére,
 • marketingprogramok és -tervek összeállítására és a tervezés irányítására,
 • egyes marketing-részterületek irányítására (termékmenedzsment, termékfejlesztés, reklám, értékesítés, személyes eladás, árkialakítás, kutatás stb.) és ugyanezen területek vezető szakértőjeként való működésre.

Főbb szakmai tárgyak:

 • A marketingkutatás módszertana
 • Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartás
 • Kínálati és árstratégia
 • Marketing-mendzsment
 • Integrált marketingkommunikáció
 • IT a marketingben
 • Nemzetközi marketing (Global Marketing)
 • Ellátásilánc menedzsment

 

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 



 

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

Bővebb felvilágosítás

 

ferencziildikoFerenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu

 

 


 


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

 


A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2015. tartalmazza. Bővebb információk: www.felvi.hu


 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

Belépési feltételek

Kreditelismerési adatlap

Szóbeli témakörök felvételi beszélgetéshez

Pontszámítás