Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Közgazdálkodás és közpolitika szak (MA)

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK nappali és levelező tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon

 

 

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek felkészítése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben és szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és kutatásmódszertani ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 

  • a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére;
  • a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai is meretanyag valóságos közpolitikai problémák és megoldások elemzésében, alkotó módon, együttes használatára;
  • a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatásmódszertani, információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására;
  • az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására.

 

Főbb szakmai tárgyak:

  • Közpolitikai elméletek és elemzés
  • Költségvetési politika
  • Közintézményi menedzsment

 

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Fizetendő díjak

 

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

Bővebb felvilágosítás

 

ferencziildiko

Ferenczi Ildikó
tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu 

 

 

 

 


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

 

 

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2015. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu


 

 

 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok:

 

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Belépési feltételek

Szóbeli témakörök a felvételi beszélgetéshez

Botos K. – Halmosi P. – Schlett A.: Államháztartástan (SZTE GTK - távoktatási tananyag – 2012.)

Pontszámítás

Kreditelismeréshez szükséges dokumentumok

Kérvény szabadon fogalmazva, mely tartalmazza:

  • Személyes adatokat: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
  • Tanulmányi adatokat: végzettség megnevezése, a felsőoktatási intézmény megnevezése; melyik szakunkon szeretné folytatni a tanulmányait
  • Mellékletként: a tanulmányok alatt teljesített kurzusokról igazolás, mely lehet index- vagy supplement- vagy törzslap- vagy kreditigazolás másolata. Amennyiben nem a Szegedi Tudományegyetemen végzett, abban az esetben a kurzusok tematikáit is szükséges megküldeni