Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Pénzügy szak (MA)

PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI szak

Nappali és levelező tagozat


Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász pénzügy szakon


A képzés célja:

Olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro-illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

· a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására,

· a pénz-és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére,

· pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.

 

A végzettséggel ellátható feladatok: nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióinak vezetése és irányítása; pénzintézeteknél elemzés, döntés-előkészítés és döntéshozatal.

 

Főbb szakmai tárgyak:

  • Haladó vállalati pénzügyek
  • Költségvetési politika
  • Pénzügypolitika
  • Befektetések, stratégiai beruházások
  • Közpénzügyi menedzsmentek működése

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Fizetendő díjak:

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)


Bővebb felvilágosítás:

 

ferencziildiko Ferenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2015. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - 2015. tartalmazza. Bővebb információk: www.felvi.hu


A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

Belépési feltételek

Szóbeli témakörök

Botos K. – Halmosi P. – Schlett A.: Államháztartástan (SZTE GTK - távoktatási tananyag – 2012.)

Kreditelismerési adatlap

Pontszámítás