Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Master of Business Administration

Master of Business Administration (MA)

 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

 

okleveles közgazdász, MBA szakon

 

A képzés célja:

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 

§ tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten,

§ az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,

§ az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,

§ stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.

 

Főbb szakmai tárgyak:

  • Pénzügyi menedzsment
  • Marketing-menedzsment
  • Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartás
  • Projektmenedzsment
  • Technológiamenedzsment
  • Business relationship management
  • Vezetői információs rendszerek
  • Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
  • Vezetői számvitel

 

Ezen a mesterszakon a diploma megszerzésének feltétele egy középfokú "C" típusú nyelvvizsga
(lásd: bővebb felvilágosítás)

Ezen a mesterszakon a felvétel feltétele az alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett legalább három, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában megszerzett kétéves szakmai, vezetői gyakorlat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 290.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

A jelentkezés módja

 

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2013. március 1-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2013. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu

Az előzetes kreditelismerési eljárás legkésőbb 2011. április 30-ig kezdeményezhető a Kreditelismerési adatlapon. (lásd lent.)

 

 

Letölthető dokumentumok

Belépési feltételek

A Master of Business Administration képzés ismertető füzete

Kreditelismerési adatlap

Szóbeli témakörök a felvételi elbeszélgetéshez