Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Közgazdaságtani Doktori Iskola

Felvételi

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába államilag finanszírozott és költségtérítéses formában lehet felvételt nyerni. Évente általában 4-4 hallgató kap államilag finanszírozott helyet. A képzés kötelező kurzusai pénteki és szombati napokon kerülnek megszervezésre, félévente négy-öt alkalommal.

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába történő felvétel feltétele a mesterszintű, vagy azzal egyenértékű végzettség és legalább egy középfokú „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsga.

PÓTFELVÉTELI

A 2014. évi pótfelvételi jelentkezés határideje: 2014. szeptember 4.
A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft.
A költségtérítés összege 2014-15. tanévben: 150.000 Ft. / szemeszter

A 2014. évi felvételi jelentkezés határideje: 2014. május 15.
A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft.
A költségtérítés összege 2014-15. tanévben: 150.000 Ft. / szemeszter
Az állami ösztöndíj mértéke: jogszabály szerint


A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2014. június 19. 13 óra, helyszíne: KO-306
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezők hivatalos értesítést kapnak. A felvételi vizsgadíj befizetésére vonatkozó csekket is ekkor küldjük meg.


A felvételi elbeszélgetéshez csatolandó dokumentumokat, amennyiben azok a jelentkezés napján még nem állnak rendelkezésre, 2014. május 15. után is el lehet juttatni Szilágyiné Séra Zsuzsanna (szilzsu@eco.u-szeged.hu) részére. A kutatási tervet legkésőbb 2014. június 15-ig küldje meg.

A felvételi felhívás részletesen az alábbi linken tekinthető meg: http://www.u-szeged.hu/oktatas/2014/3-eves-doktori-ph?objectParentFolderId="13253
A Közgazdaságtani Doktori Iskolára vonatkozó speciális rendelkezések jelen honlapon olvashatók alább.

A jelentkezés során képzési programot és kutatási témakiírást kell választani:

  • A Doktori Iskolában három képzési program: a „Gazdaságpolitika”, a „Gazdálkodástudományi”, valamint a „Regionális gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési” programok közül lehet választani. Minderről bővebben a „Doktori képzés” menüpont alatt tájékozódhat.
  • Az aktuális kutatási témakiírásokról az Országos Doktori Tanács honlapján lehet tájékozódni, az „aktuális témakiírások” linken. A jelentkezést megelőzően célszerű a választott témakiíróval konzultálni, hogy tudja-e vállalni a témavezetést. Ezt a jelentkezés mellékleteként beadott ajánlásban is célszerű rögzíteni.

A Doktori Iskolába jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi elbeszélgetés a jelölt érdeklődésének, kutatási aspirációjának, közgazdaságtani szakmai intelligenciájának felmérésére szolgál.

A Közgazdaságtani Doktori Iskolába a jelentkezés elektronikus formában, az ETR Modulo rendszerén keresztül is lehetséges: https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx

Az SZTE hallgatói az ETR-es azonosítójukkal, jelszavukkal tölthetik ki a jelentkezési lapot, külsős pályázók a doktori.jelentkezes@hszi.u-szeged.hu címre küldött e-mail üzenetben kérhetik a kitöltéshez szükséges hozzáférést.

A jelentkezéshez a lentebb letölthető „Jelentkezési lapot”, az azon feltűntetett mellékleteket kell, valamint kb. 5 oldalas kutatási tervet és a lentebb letölthető „Összesítő lapot” kell benyújtani.


Letölthető dokumentumok