Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport

Pelle Anita tudományos publikációk magyar,angol

Önéletrajz

CV in English

Tudományos publikációk – Scientific Publications

Dr. Pelle Anita, 2011. október

 

PhD ÉRTEKEZÉS - PhD THESIS

 

ANGOL NYELVŰ KÖNYVEK - BOOKS IN ENGLISH

 

MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK - BOOKS IN HUNGARIAN

 • Pelle Anita (2008): Az Európai Unió környezeti politikája.. JATEPress, Szeged

 

MAGYAR NYELVŰ KÖNYVFEJEZETEK - HUNGARIAN REVIEWED BOOK CHAPTERS

 

ANGOL NYELVŰ TUDOMÁNYOS CIKKEK - ENGLISH JOURNAL ARTICLES

 

MAGYAR NYELVŰ TUDOMÁNYOS CIKKEK - HUNGARIAN JOURNAL ARTICLES

 

EGYETEMI JEGYZETEK - TEACHING MATERIALS

 • Várnay E. – Farkas B. – Pelle A. (2007): Európai uniós ismeretek – az európai integráció fejlődése 2000-től. Oktatási segédlet. Szeged-Debrecen.
 • Halmosi P. – Pelle A. – Szél K. (2008): Gazdasági és Monetáris Unió. CD-Book. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged
 • Pelle A. (2008): Kommunikáció és partnerség EU-támogatott projekteknél. CD-Book. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged
 •  

  ANGOL NYELVŰ NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK - OTHER ENGLISH PUBLICATIONS

   

  NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK - OTHER PUBLICATIONS

  • Pelle A. (2002): Az Európai Unió mint környezeti adaptáció. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress, Szeged
  • Pelle A. (2002): Az EU-csatlakozás kereskedelemmel és vámunióval kapcsolatos kérdései. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress, Szeged
  • Pelle A. (2002): Üzleti kapcsolatok fejlesztése, piaci lehetőségek bővülése az EU- csatlakozás hozadékaként. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress, Szeged
  • Pelle A. (2003): Az EU-csatlakozás környezetvédelemmel kapcsolatos kérdései. In: Környezetvédelem / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, ISSN 0209-5769 (Műszaki információ) 7-8. sz.
  • Pelle A. (2004): A piacra lépés követelményei. In: Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban. Progress, Szeged
  • Imreh Sz. – Pelle A. – Somosi S. (2004): Ismeretek az Európai Unióról és annak vállalkozásfejlesztési politikájáról. In Lakatos I. (szerk.): GÉMOSZ – Márkakereskedők kézikönyve. Folpress, Budapest
  • Imreh Sz. – Pelle A. – Somosi S. (2004): Az Európai Unió hatáskörében szabályozott területek. In Lakatos I. (szerk.): GÉMOSZ – Márkakereskedők kézikönyve. Folpress, Budapest
  • Pelle A. (2006): Vámügyi ismeretek – a vonatkozó aktuális jogszabályok áttekintése. In: Lengyel I. – Imreh Sz. – Pelle A.: Hogyan vállalkozzunk az EU határtérségében? Trendek, vámügyek, pályázati támogatások. DARFT Kht., Szeged, 73-105. pp.
  • Pelle A. – Szél K. (2008): A magyar államháztartás hiányának alakulása az EU-n belüli gazdaságpolitikai koordináció tükrében. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, Budapest

   

  KONFERENCIAKÖTETEK - CONFERENCE PROCEEDINGS

  • Pelle A. – Imreh Sz. (2002): Expectations and challenges in the enterprise development in Hungary. In Falnita, E. (ed.): Economics and Management of Transformation. CD-Book. University of the West, Faculty of Economic Sciences, Timisoara
  • Pelle A. – Somosi S. (2005): A kutatás-fejlesztés és az innováció támogatása az EU versenyszabályozásában – az utóbbi évek változásai. In: XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekciójának konferencia kötete. Sopron
  • Pelle A. (2006): The Hungarian financial services sector as part of the Single European Market of financial services. In: Microcad International Scientific Conference. Miskolci Egyetem, Miskolc
  • Pelle A. (2010): The effects of the latest advancements in EU competition regulation and the European Commission’s liberalisation efforts on European markets. In: International Research Seminar. IAE, Lyon.

   

  KUTATÁSI ANYAG - RESEARCH MATERIAL

  • Pelle A. – Imreh Sz. (2006): A turkui üzleti-felsőoktatási-kormányzati együttműködés sikerei és kihívásai. Kutatási kézirat, SZTE GTK
  • Pelle A.(2007): "...egy se birta mondani hogy: éljen Eduárd" – Devolúció az Egyesült Királyságban. Kutatási kézirat, SZTE GTK