Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont  --  OTKA K-109425: A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

OTKA K-109425: A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

A projekt adatai

Azonosító: OTKA K-109425
Cím: A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével
Időtartam: 2013. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. (3 év)
Támogatási összeg: 18.987 ezer Ft.
Kutatásvezető: Dr. Bajmócy Zoltán

A kutatás célja

A kutatás legfőbb célja, hogy újfajta elméleti megalapozását adja a helyi gazdaságfejlesztésnek. A Nobel-díjas Amartya Sen munkássága nyomán körvonalazódó képességszemléletre támaszkodva vizsgáljuk meg, hogy miként lenne megadható a helyi gazdaságfejlesztés célja, milyen információk szükségesek a helyi fejlesztési döntések kialakításához és milyen döntéshozatali eljárások segítségével hozhatók meg a helyi fejlesztési döntések.

A kutatás alapkérdése

A helyi gazdaságfejlesztés célja végső soron a helyben élők jólétének javítása. Egy fejlesztési beavatkozás akkor tekinthető kívánatosnak, ha annak eredményeként a jóléti helyzet javul. Éppen ezért a helyi fejlesztés teljes elméleti építményét alapvetően határozza meg az, hogy milyen felfogást alakítunk ki a jólét fogalmával kapcsolatban.

A helyi gazdaságfejlesztés szakirodalma – implicit módon – a közgazdaságtanban domináns utilitarista jólétértelmezést veszi alapul. Feltevésünk, hogy a helyi fejlesztések célja más keretben is megfogalmazható, és az emberi jóléttel és fejlődéssel kapcsolatos legújabb szakirodalom beépíthető a helyi gazdaságfejlesztést megalapozó elméletekbe. Kutatásunk során a legnagyobb hatású kortárs jóléti irányzatra, a képességszemléletre építünk. Három, egymással szervesen összekapcsolódó kutatási kérdés megválaszolására törekszünk:

 1. Hogyan adható meg a képességszemléletben a helyi gazdaságfejlesztés célja, és célszerű-e a helyi gazdaságfejlesztés fogalmának elkülönítése a helyi fejlesztés fogalmától?
 2. Milyen információs bázisra célszerű építeni a helyi fejlesztési döntéseket a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos információs bázis mennyiben kompatibilis ezzel?
 3. Milyen döntéshozatali eljárások segítségével célszerű a helyi fejlesztési döntéseket meghozni a képességszemléletből kiindulva? A jelenleg szokásos döntéshozatali eljárások mennyiben kompatibilisek ezekkel?

A kutatócsoport tagjai

Dr. Bajmócy Zoltán (kutatásvezető), egyetemi docens
Dr. Málovics György, egyetemi docens
Dr. Pataki György, egyetemi docens
Gébert Judit, tudományos segédmunkatárs
Vas Zsófia, egyetemi tanársegéd
Elekes Zoltán, PhD hallgató

A projekt keretében megjelent tudományos közlemények

 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica, 64, 3, pp. 313-334.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Pataki Gy. – Szentistványi I. – Roboz Á. – Balázs B. – Nyakas Sz. (2014): Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai. Tér es Társadalom, 28, 3, pp. 66-83.

A projekt keretében megjelent műhelytanulmányok

A kutatás keretében megtartott nemzetközi konferencia előadások

 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2013): The Informational Base of Local Economic Development According to the Capability Approach. 25th Annual EAEPE Conference, 7-9th November 2013, Paris, France.
 • Bajmócy, Z. –Málovics, Gy. (2014): The possible role of experts in local development. Towards participatory action research. 6th Living Knowledge Conference, 9-11th April 2014, Copenhagen, Denmark.
 • Málovics, Gy. – Pataki, Gy. – Szentistványi, I. – Mihók, B. – Balázs B. (2014): Understanding local policy – the case of social integration and participatory action research. 9th International Conference in Interpretive Policy Analysis. 3-5th July 2014, Wageningen, The Netherlands.

A kutatás keretében megtartott hazai konferencia előadások

 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2013): A szakértők lehetséges szerepe a helyi fejlesztésben. A részvételi akciókutatásban rejlő lehetőségek. MRTT XI. Vándorgyűlése, 2013. 11. 21-222. Kaposvár.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2013): Képességszemlélet a helyi fejlesztésben. MRTT XI. Vándorgyűlése, 2013. 11. 21-222. Kaposvár.
 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2013): Az egyetemek szerepe egy „nem modern” világban. A Science shop és a részvételi akciókutatás jelentősége. Menedzsment innovációk a non-businessben konferencia, 2013. 11. 28-29. SZTE GTK, Szeged
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2014): Feltétel nélküli alapjövedelem a képességszemlélet nézőpontjából. Feltétel nélküli alapjövedelem – előjáték, vagy utópia? 2014. 03. 6-7. ELTE, Budapest.
 • Bajmócy Z. (2014): A retorikán túl. A partnerség szerepe a városfejlesztésben. MRTT Dél-Alföldi Regionális Tudományi Tapasztalatcsere. 2014. 06. 12. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét.
 • Gébert J. (2014): Helyi fejlesztési projektek elemzése a képességszemlélet segítségével. MRTT Dél-Alföldi Regionális Tudományi Tapasztalatcsere. 2014. 06. 12. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét.