Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont  --  MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Regionális innovációpolitika a képességszemlélet perspektívájából

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Regionális innovációpolitika a képességszemlélet perspektívájából

A projekt adatai

Azonosító: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Bajmócy Zoltán részére)
Cím: Regionális innovációpolitika a képességszemlélet perspektívájából
Időtartam: 2012. szeptember 1. – 2015. augusztus 31. (3 év)

A kutatás célja

Napjaink innováció-politikájának legfőbb elméleti alapját az innovációs rendszerek elmélete és az evolúciós közgazdaságtan jelenti. E keretben a rendszer-elégtelenségeket orvosolva törekszik az innovációk megjelenését és elterjedését gyorsítani. Így a hatékonyabb innovációs rendszerek végeredményben a gyorsabb gazdasági növekedéshez járulnak hozzá.

Ám ezzel az innovációpolitika szükségszerűen redukálja saját hatáskörét (illetékességi területét): csak a technológiai változás sebessége, amelyet befolyásolni kíván. Az innovációk nyomán lezajló társadalmi változások, környezeti hatások, az új technológiák megjelenési formája, a hozzájuk kötődő kockázatok mind-mind olyan információk, amelyeket az innovációpolitika (utilitarista alapokon) figyelmen kívül hagy.

Jelen kutatás arra törekszik, hogy az utilitarizmus talán legnagyobb hatással bíró kritikájának, a Nobel-díjas Amartya Sen képességszemléletének perspektívájából felülvizsgálja az innovációpolitika értékeléséhez használatos információkat, és így magát az innovációpolitkát.

A kutatás nyomán eddig megjelent közlemények

Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2013): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies. DOI: 10.1080/09654313.2013.786682

Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből. Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.

Bajmócy Z. – Elekes Z. (szerk.) (2013): Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-315-121-1)

Bajmócy Z. (2012): A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetőségei a regionális tudományban. In Rechnitzer J. – Rácz Sz. (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – MRTT, Győr, pp. 18-30.

Vas Zs. – Bajmócy Z. (2012): Innovációs rendszerek 25 éve. Szakirodalmi áttekintés evolúciós közgazdaságtani megközelítésben. Közgazdasági Szemle, 59, 11, pp. 1233-1256.