Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőinknek  --  Miért éppen a GTK?

Miért éppen a GTK?

A nemzetközi rangsorokban is szereplő Szegedi Tudományegyetemen vagy fővárosi felsőoktatási intézményben, kisvárosi és kevéssé neves főiskolán, esetleg külföldön érdemes továbbtanulni? Az információk összehasonlítására, számolásra, mérlegelésre ösztönöznek a végső döntés előtt az SZTE Gazdaságtudományi Karának oktatói.

Gyakorlati ismeretek

– Családias, baráti légkörű, fiatal, dinamikus kar a miénk. Széles képzési kínálattal várjuk a közgazdaságtan és az üzleti tudományok iránt érdeklődőket. Értékes, piacképes tudást, gyakorlatias ismereteket adunk: a tanulmányi versenyeken elért sikerek is igazolják hallgatóink és oktatóink felkészültségét és elhivatottságát. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően külföldi tanulmányokra és szakmai gyakorlat szerzésére is kínálunk lehetőséget. Az idegen nyelvű szakmai kurzusokon a hallgatók a világ különböző pontjairól érkező társaikkal együtt tanulhatnak – érvel a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, Vilmányi Márton, mikor erre a kérdésre válaszol: „Miért válaszd a szegedi gazdaságtudományi kart?”

A karon három alap- és hat mesterszakkal, szakirányú továbbképzésekkel és doktori programmal várják az érdeklődőket a szegedi Gazdaságtudományi Karon.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai szerint a szegedi közgazdászok elégedetten kapják kézhez diplomájukat. A Szegeden végezettek közel 90%-a ajánlaná másoknak az intézményt – ismerteti Kürtösi Zsófia dékánhelyettes a kutatás eredményét. A felmérés segítségével az is kiderült, hogy a GTK-n végzettek 30%-a Budapesten, 10%-a pedig külföldön helyezkedett el.

Hallgató a középpontban

– A hallgató áll a középpontban a Gazdaságtudományi Karon – jelenti ki Révész Balázs, a marketingtudományokat oktató egyetemi docens. – A karon működő szakmai klubok és szakestek a jó hangulat mellett a diákok szakmai fejlődését is szolgálják, melyeken gyakorló szakemberek, gyakran korábbi hallgatóink által ismerkedhetnek meg a diákok az üzleti élet kihívásaival. A kar aktív hallgatói élete, a különböző tudományos, kulturális és sport rendezvények sikere egyaránt köszönhető a hallgatók és az oktatók kreativitásának és tevékeny részvételének. Évről évre több diák vehet részt külföldi tanulmányúton és szakmai gyakorlaton, ahol nemcsak a hazai trendekkel, de a globális lehetőségekkel is megismerkedhetnek. A szegedi gazdasági képzés az elmúlt 20 év alatt a magyar felsőoktatás meghatározó résztvevőjévé vált.

Kari és vállalati ösztöndíj a legjobbaknak

– A GTK és annak vállalati, intézményi partnerei által biztosított keretből a szegedi közgazdászképzést választók, vagyis az alapszakokra jelentkezők közül évfolyamonként 40 hallgató számára biztosítja a kar a költségtérítés ösztöndíj formájában történő finanszírozását. Azaz az egyetem vagy annak valamely partnere átvállalja a legjobb diákok képzési költségtérítésének finanszírozását – ismertette Vilmányi Márton. – Az ösztöndíj program keretében a diákok az önköltségi díj teljes egészére vagy felére pályázhatnak. Ez az ösztöndíjprogram akár a hallgató teljes tanulmányi idejére is igénybe vehető, amennyiben a tanulmányi eredményei alapján jogosult marad és pályázik rá a diák. A 2014/15-ös tanévben 100 hallgatónk összesen részesült ösztöndíban

Az állami ösztöndíj kötöttséget is jelent. Állami támogatású helyek elnyerése esetén a hallgatónak szerződést kell kötnie a Magyar Állammal. Ezek a kötelezettségek nem állnak fenn az SZTE GTK által biztosított intézményi ösztöndíjat elnyerő hallgatók esetén.