Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE GTK hírarchívum  --  GTK 2013. Május
GTK 2013. Május

gtk59

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 112/2012. számú határozattal elfogadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsgák tekintetében.

rektori

Általában a világ első ötszáz intézménye között jegyzik a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) teljesítményét. A különböző rangsorokon a Tisza-parti universitas évek óta a legerősebb vidéki egyetem pozíciójában áll a hazai felsőoktatási intézmények között.

gtk82

Időpont: 2013. május 24.


Helyszín: SZTE GTK, Kálvária sgt. 1.

SZTE_Gazdasagitudomanyi_Kar_1

Az innovációnak és az innováció iránti igénynek fontos szerepe van, hiszen ez a tevékenység magával hordozza a gazdasági növekedést és a fenntartható fejlődést. Ezek pedig illeszkednek az Európai Unió, Délkelet-Európát támogató transznacionális együttműködési programjához, a South East Europe (SEE) Programjának célkitűzéseihez.

gtk_ecodemia_logo_rgb11_250x250

Az Ecodemia előadássorozat harmadik meghívottjaként Chikán Attila, korábbi gazdasági miniszter gondolatait ismerhette meg a közönség. Az előadás vezérfonala Magyarország versenyképességéhez kapcsolódott: a Corvinus Egyetem korábbi rektora elsőként ismertette az elmúlt évek tendenciáit, majd a kilátásainkat és végül a javuláshoz szükséges lépéseket is.
2013. május 16.

SZTE Gazdaságtudományi Kar

A tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az ismeretellenőrzéshez kapcsolódó szabálytalanságok egységes kezeléséről a Gazdaságtudományi Karon

gtk_ecodemia_logo_rgb1

Urbán László, az Ecodemia rendezvénysorozat második meghívottja az előadás címében szereplő paradoxon magyarázatával kezdte - feltéve a kérdést, hogy az állam szerepe a gazdaság irányításában vagy inkább a gazdaság önálló működésének biztosításában keresendő-e.

gtk_ecodemia_logo_rgb1

Az Ecodemia előadók sorában negyedikként szereplő Mellár Tamás, a Pécsi Tudományegyetem tanárának előadása Magyarország gazdaságpolitikai kihívásainak tárgykörében mozgott. Elsőként azt emelte ki, hogy a rendszerváltás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: ma már tisztán látszik, hogy 1990 óta csupán évi 1,1%-os GDP-bővülést realizált az ország, míg az előző politikai rendszerben ennél jóval nagyobb növekedés valósult meg.

gtk_ecodemia_logo_rgb1

Az Ecodemia rendezvénysorozat záró, ötödik eseményét Török Ádám, a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára tartotta. A professzor előadásának vezérfonalát az aktuális pénzügyi válság viszonyrendszerének modellezése jelentette, melyhez közismert játékelméleti modelleket használt fel.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2012/2013-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

2013. május 10.
Mensa Hungary IQ-teszt

Ha néhány interneten és magazinokban kitöltött „játék” IQ-teszt után végre szeretnéd megtudni, hogy mennyi is valójában az IQ-d, akkor itt az idő!

SZTE Gazdaságtudományi Kar

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 pályázati projekt keretében a Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013. tanév 2. Pályázati Körében történő részvételre.

gtk59

Változás történt Török Ádám, "A nemzetközi adósságválság játékelméleti megközelítése" című előadásának időpontjában. Az előadás május 8-án 17 órakor kezdődik, helyszíne a Móra Ferenc Kollégium.

gtk_ecodemia_logo_rgb1

Egy nemzetközi biotech cég: a Solvo Biotechnology

2013. május 9. 18:00 GTK Aula