Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE GTK hírarchívum  --  GTK 2013. Május

Tények és tévhitek a nyelvvizsga követelmények változásáról

gtk59

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 112/2012. számú határozattal elfogadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsgák tekintetében.

2013. május 24.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 107. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 112/2012. számú határozattal elfogadta a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsgák tekintetében.


Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy azoknak a volt SZTE GTK-s hallgatóknak, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem tudták teljesíteni az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga követelményt, milyen nyelvvizsga szükséges a diploma kiadásához. (Az érintett szakokat és nyelvvizsga követelményeket vastag betűvel jelöltük. A többi szaknál nincs változás a korábbi követelményhez képest.) „Nyelvvizsga” alatt minden esetben AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA értendő!


E rendelkezés értelmében azok a hallgatók adhatnak be az oklevél kiállítására vonatkozó kérelmet, akik legalább három éve tettek sikeres záróvizsgát, és teljesítik a táblázatban szereplő módosított nyelvvizsga követelményt. A rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik 2013. június 30-ig tesznek sikeres záróvizsgát. A változatlan nyelvvizsga követelményeket teljesítő hallgatók természetesen továbbra is megkapják az oklevelüket a szokásos eljárás szerint.


Az írásbeli kérelmet a GTK Tanulmányi Irodára kell eljuttatni (cím: SZTE Gazdaságtudományi Kar, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)


Fontos tudni, hogy a jogszabályban, illetve a szenátusi határozatban meghatározott módosításokon túl, további nyelvvizsga kedvezmény dékáni méltányosságból sem adható.


szak képzési szint nyelvvizsga követelmény
egészségügyi menedzsment szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
Európa tanulmányok szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
gazdálkodási (egyetemi) egyetemi angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, VAGY egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi nyelvvizsga, VAGY államilag elismert általános felsőfokú komplex nyelvvizsga
gazdálkodási (főiskolai) főiskola államilag elismert általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag elismert általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
gazdálkodástudományi szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
gyógyszerész-közgazdász szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
jogász-közgazdász szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
kereskedelem és marketing alapképzés államilag elismert általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga
marketing mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga
Master of Business Administration szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
Master of Business Administration (MBA) mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga
mérnök-közgazdász szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
mérnök-közgazdász egyetemi szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga
orvos-közgazdász szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
pénzügy és számvitel alapképzés államilag elismert általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
pénzügy mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga
piac- és közvélemény-kutató szakirányú általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés angol nyelvből államilag elismert általános középfokú (B2) komplex, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú komplex típusú általános nyelvvizsga