Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Versenyképesség- Regionális versenyképesség

Versenyképes agrártermelés és a régió versenyképessége

Gazdag László
JATEPress, Szeged, 2000
A versenyképes agrártermelés alapvető előfeltétele a megfeleőüzem- és táblaméret, az ágazattársítás (több lábon állás), valamint a tőkekoncentráció. Nyugat-Európa mai üzemszerkezete nem versenyképes Észak-Amerikával szemben, ezért nem ezt a struktúrát kellene nekünk célként kitűzni. Az egykori "magyar modell" nagyon is alkalmas lett volna a fejlődésre, a világszínvonal elérésére.
 
A fejlett világban fölülről, az élelmiszerkereskedelem szférájából kiindulva hatalmas koncentrációs folyamat zajlik le. Ez átfogja már az élelmiszeripart, és egyre inkább meghatározza a mezőgazdasági alaptermelést is. Éppen ezért a "farm vagy kolhoz" kérdés egy hamis alternatíva. Akár farm, akár szövetkezet termel, a lényeg, hogy megfelelő méretek, tőkeellátottság mellett tegye. Szükséges a vertikális integrációs láncok újraépítése is.