Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Versenyképesség- Regionális versenyképesség

Klaszterek a régiók versengésében

Buzás Norbert
JATEPress, Szeged, 2000
A hálózati együttműködések különböző formái az elmúlt évtizedben kerültek igazán a tudományos érdeklődés homlokterébe. Az egymással megfelelő keretek között és bizonyos határokig együttműködni kész vállalkozási csoportok egy új szervezeti formát hívtak életre, amelynek speciális sajátosságait kihasználva vesznek részt a globális versenyben. A területfejlesztési törvény megjelenését követően elkészült területi tervekben hazánkban is egyértelműen tetten érhető a hálózatok, azon belül is az iparági klaszterek szerveződésének igénye. Emiatt is érdemes áttekinteni, hogy honnan is ered illetve milyen alapvető lehetőségeket kínál a klaszter-alapú gazdasági tevékenység.
 
A közlemény ismerteti az ágazati együttműködések eredetét a marshalli lokális iparági koncentrációktól napjaink gazdasági klasztereinek kialakulásáig. Feltárja a klaszterek szerveződésének alapvető okait és bemutatja, hogy néhány fontosabb szempont alapján hogyan kategorizálhatjuk a klasztereket. Végezetül megpróbálja számba venni a klaszterképzés nyújtotta gazdasági előnyöket.