Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés

Az Európai Unió versenyszabályozása a kutatásfejlesztés és az innováció szolgálatában a csoportmentességi rendszereken keresztül

Pelle Anita - JATEPress, Szeged, 2005
A tanulmány az EU versenyszabályozásának egy speciális aspektusát mutatja be. Míg a versenypolitika főszabályként tilt minden megállapodást és összehangolt magatartást, amely a verseny korlátozására irányul, továbbá főszabályként tiltja az állami támogatásokat, amelyek nem minden piaci szereplő számára nyitott módon kerülnek megítélésre, az utóbbi időben a Bizottság és a Tanács elfogadott olyan jogszabályokat, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ez a szigorú szabályozási keret bizonyos esetekben mégis tesz engedményeket. Ezt alapvetően a csoportmentességi rendszerek biztosítják, amelyeket mind a vállalati magatartások, mind pedig az állami támogatások szabályozásában bevezettek.
 
A csopotmentességi rendszereken belül - többek között - a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatása is megjelenik különböző jogszabályokban és ajánlásokban. Ezek közül kiemelendő a 2659/2000. számú bizottsági rendelet a kutatás-fejlesztési megállapodásokról, valamint a 994/1998. számú tanácsi rendelet az állami támogatások területén a csoportmentesség bevezetéséről, többek között a kutatás-fejlesztés területén, melyet több bizottsági állásfoglalás is kiegészít. A technológia-transzfer megállapodásokra vonatkozóan az EU versenyszabályozása legutóbb a 772/2004. számú bizottsági rendeletben hozott jogszabályt, a Lisszaboni Csúcs óta pedig az összeurópai érdekeket szolgáló piaci magatartásokról szóló bizottsági állásfoglalás az, amely kitér az innováció támogatására az Európai Kutatási Térség létrehozása és az e-Európa fejlesztése témakörökön keresztül.