Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

Szakálné Kanó Izabella
Napjainkban a fejlett országokban tanúi lehetünk a szolgáltatási szektor egyre nagyobb mértékű térnyerésének, az Európai Unió 2007-2013 közötti regionális politikája pedig kiemelten nagy hangsúlyt helyez a tudásintenzív tevékenységek támogatására. Ezért lényeges feltérképezni a magas tudásintenzitású szolgáltatások helyzetét Magyarországon is.
 
A gazdasági tevékenységek, így a tudásintenzív szolgáltatások térbeli eloszlására rendkívül sok tényező hat, köztük az országon belüli egyenlőtlenségek és olyan externáliák, mint a tudás-túlcsordulás vagy a piac mérete. Az egyes ágazatokban működő vállalatok térbeli eloszlásának mérésére a tér-ökonometria és a gazdaságföldrajz különböző irányzatai sorra dolgoztak ki mutatószámokat és index-számokat, amelyek mind különböző szemszögből ragadják meg ezt a jelenséget.
Tanulmányom célja ezek közül néhány mutatószám magyarországi alkalmazása a tudásintenzív szolgáltatási ágazatok térbeli eloszlásának és esetleges klaszteresedésüknek vizsgálatára.