Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

A szolgáltatások EU-beli áramlásának előmozdítása versenypolitikai eszközökkel

Pelle Anita
A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa: hogyan szolgálja az Európai Unió versenyszabályozási rendszere a tagállamok közötti szolgáltatásáramlást? A kérdés megválaszolása érdekében először áttekintjük a közösségi versenyszabályozás legfőbb vonatkozó elemeit. Külön kitérünk az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szabályozására. Ezután vázlatosan ismertetjük azokat a világméretű tendenciákat, amelyek a szolgáltatásáramlás transznacionalizálódását elősegítették, és amelyek értelemszerűen az EU tagállamai közötti szolgáltatásáramlást is érintik.
 
Az EU versenypolitikája - a változásokra reagálva - az 1990-es évek végén szabályozási területei közé emelte a liberalizációt, amely elsősorban a szolgáltatáspiacokra értelmezhető. Bemutatjuk ezen versenypolitikai terület közelmúltbeli fejlődését is: először az intézményi- politikai kereteit vizsgáljuk meg, majd néhány releváns közösségi versenyjogi esetet. Így mutatjuk be azt a konkrét folyamatot, ami a fent megfogalmazott kérdésre adja meg a választ.