Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

Befektetők vagy angyalok? Az informális kockázatitőke-befektetések motivációi

Kosztopulosz Andreász
Egy, az Európai Unió Bizottsága számára készített jelentés megállapítja, hogy az Unióban az induló és működésük kezdeti szakaszában lévő vállalkozások számára a tőke kínálata egyre inkább az üzleti angyalok tevékenységétől függ. Ezek a befektetők nemcsak finanszírozási forrást biztosítanak, hanem vezetői tapasztalataikat is a vállalkozás rendelkezésére bocsátják, s ez növeli az induló vállalkozások piaci túlélési esélyeit. A hazai kockázatitőke-befektetésekkel foglalkozó tanulmányok szerzői egyre gyakrabban utalnak az üzleti angyalok hazai jelenlétére, befektetéseik növekvő szerepére is.
 
A témában zajló nemzetközi kutatások egy jól körülírható iránya az üzleti angyalok befektetői természetét, annak a kockázati tőkésekétől illetőleg az általános befektetői magatartástól eltérő jellegzetességeit vizsgálja, hangsúlyozva, hogy ezeknél a befektetőknél a pénzügyi motivációk mellett kitapinthatóan jelen vannak altruista és hedonista megfontolások is. Tanulmányunkban ezen eredmények ismertetésén túl egy empirikus felmérés adatai alapján azt is bemutatjuk, hogy a hazai üzleti angyalok tevékenységét sem csupán a befektetés pénzben mérhető megtérülése motiválja.