Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

A szolgáltatásminőség mérése - hallgatói elégedettség a Pécsi Tudományegyetemen

Rekettye Gábor - Szűcs Krisztián
JATEPress, Szeged, 2002
A Pécsi Tudományegyetem vezetése teljes körű hallgatói elégedettségvizsgálat lefolytatását kérte a Közgazdaságtudományi Kar Marketing Tanszékétől. A fogyasztói elégedettség kutatása az üzleti életben általánosan elterjedt gyakorlat, a non profit szektorban azonban még kevéssé alkalmazott .A vizsgálat célja a Pécsi Tudományegyetem szolgáltatásminőségének meghatározása volt, amelyet több dimenzió mérésével sikerült megadni.
 
Az elméleti háttér ismertetése mellett a tanulmányban végig követhetők azok a folyamatok és rendszerelemek, amelyekkel az elégedettségvizsgálat más intézményekben is elvégezhető. Miután a felsőoktatási piac is egyre telítettebbé válik, a piaci szereplők számára elengedhetetlen saját pozíciójuk meghatározása, formálása, a marketing-orientáció érvényre juttatása. Ehhez nyújtanak segítséget a Pécsi Tudományegyetem elvégzett elégedettségvizsgálat tapasztalatai.