Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében

Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében

Lengyel Imre - Lukovics Miklós [szerk.]

JATEPress, Szeged, 2008

Szerzők, előszó

1. Tudásalapú regionális fejlődés új irányai

2. A regionális és helyi fejlesztések sokszínűsége

3. Területi elemzések aktuális kérdései

Contributors, Abstracts