Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Szervezeti felépítés  --  Központi szolgáltató egységek  --  Hallgatói centrum
Hallgatói centrum
A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Az EHÖK és a hallgatói mozgalom legfontosabb feladata az, hogy a kari, szakbeli különbségeket felismerje, és azokat úgy szintetizálja, hogy a hallgatói oldal stratégiai kérdésekben egységesen és hatékonyan tudjon fellépni, akár intézményi akár annál szélesebb színtereken is.